Per norma general, el procés de construcció d’un nou habitatge unifamiliar a Begur, a la província de Girona, sol ser complex d’executar, sobretot el que és l’estructura de formigó perquè solen sortir complicacions i es requereix de certa experiència perquè la fonamentació de l’habitatge unifamiliar de Begur surti a la perfecció. En aquesta mena de treballs es necessita d’un gran equip de professionals del sector de la construcció i de projectes per a poder tirar endavant aquesta estructura necessària perquè finalment es converteixi en l’habitatge unifamiliar de Begur que es volia inicialment.

L’estructura

El tipus d’estructura que es vol executar en una obra és essencial i s’ha de decidir amb anterioritat segons una sèrie de paràmetres i pot ser una estructura de formigó amb forjats de cairat resistent per als sanitaris, per exemple, o de cairats in situ per al forjat de la planta o llosa per a la coberta, entre altres. Si l’habitatge unifamiliar de Begur tindrà soterrani, el més probable serà usar uns suports en format de mur per a aquesta planta que solen ser vists amb els acabats de tauló per a la rampa i els pilars de formigó per a la resta de la casa i fins i tot amb pilars metàl·lics per a deixar pas a les fusteries ocultes que pugui tenir l’habitatge en els processos següents. Molts dels habitatges unifamiliars que construïm a Begur solen tenir un terreny suficient com perquè a l’exterior es pugui muntar un porxo amb escala exterior i es poden construir també de formigó per a donar major espectacularitat i resistència.