Quan un es posa a preparar formigó a Begur (Girona), ha de pensar que és com si estigués en plena recepta de cuina, que té els seus ingredients amb les seves mesures exactes i, perquè surti en condicions, cal seguir-la al peu de la lletra. En el cas del formigó, aconseguiríem un resultat de gran qualitat amb un enduriment òptim del formigó.

Els ingredients bàsics per a la producció de formigó són les quantitats adequades de ciment, àrids, aigua i algun altre additiu. Es barregen bé i es passa al següent procés que és el d’enduriment, que en altres paraules significa deixar endurir la mescla quan entra en contacte amb l’aigua i el ciment després d’una reacció que allibera molta calor.

Quan estem a una temperatura ambient d’al voltant de 20 °C a Begur, aquesta reacció comença al cap d’1 hora i mitja després d’haver afegit l’aigua i, si no s’aboca en l’obra en els temps marcats, aquest formigó hauria de rebutjar-se per complet perquè ja no serviria i no finalitzaria amb la resistència necessària.

El temps d’enduriment del formigó a Begur

Hi ha molts factors que fan que aquest temps variï però el factor que major rellevància té és la temperatura general, bàsicament l’ambiental i la de cadascun dels components de la mescla que s’ha realitzat. Així, portar un bon control de les temperatures i humitats podrà permetre aconseguir un temps d’enduriment òptim a Begur.

Quan hi ha temperatures altes a Begur

Per exemple, si l’ambient és molt sec i les temperatures relativament altes, el temps d’enduriment és baix però això pot comportar problemes de resistència en un futur o fins i tot el trasllat del formigó ja preparat perquè els temps per a abocar el formigó es redueixen molt, complicant la labor dels encofradors.

El que es produeix en la mescla en aquest cas particular és que s’asseca de forma accelerada, perdent resistència, retraient-se i patint fissures. Això sol pal·liar-se baixant la temperatura amb unes escates de gel en la mescla i cobrint la superfície , sempre ventilant correctament. Tot i així, la norma diu que a +35 °C, no s’ha de formigonar per a evitar aquests problemes, dada a tenir en compte en les obres realitzades a Begur.

Quan hi ha temperatures baixes a Begur

D’altra banda, tenim els dies amb temperatures baixes que poden desembocar en temps d’enduriment a Begur molt llargs. De la mateixa forma que a +35 °C s’ha de suspendre la formigonada, a menys de 5 °C passaria exactament igual i caldria esperar que la temperatura pugi una mica. Si per la zona on es formigonarà caldria posposar molt, es pot escalfar la mescla vigilant que no es produeixin grumets, protegint sempre la superfície de la mescla amb plàstics o col·locar uns calefactors elèctrics, però aquestes opcions no són les millors… serien per a sortir del pas.

En resum, podem veure que el temps d’enduriment del formigó a Begur canvia molt segons l’època de l’any per la temperatura, que és el principal factor que marcarà aquest temps. Segons la presa de decisions que es vagin a prendre pot afectar el desenvolupament normal de l’obra o fins i tot en variacions pressupostàries que simplificarien o complicarien l’execució.