Una vegada s’ha acabat la fonamentació de l’habitatge unifamiliar en el municipi de Begur (Girona), es poden començar a aixecar els murs del soterrani, si disposarà d’ell.

Es poden executar part d’aquests murs amb acabats vists amb taulons de fusta que posteriorment requeriran d’una cura màxima a l’hora de tirar i vibrar el formigó a Begur perquè la superfície quedi perfecta i no s’afegeixin complicacions posteriors.

S’ha de tenir molt en compte la viscositat del formigó perquè un que sigui més fluid deixarà molt millor l’acabat però una part residual es filtrarà per les unions dels taulons de fusta, així que amb un formigó tou però un àrid una mica més gran, aconseguim millorar aquest inconvenient.

Després de tirar el formigó en l’habitatge unifamiliar de Begur tocarà vibrar com a etapa clau de l’execució de l’obra perquè, si serà un formigó vist, no es pot permetre tenir imperfeccions.

Quan s’executen aquest tipus de treballs, en aquest cas el mur de l’habitatge de Begur, és molt important planificar què es col·locarà en aquest allotjament, com per exemple llums per a les instal·lacions. Normalment se sap el que es col·locarà però no es pensa en la ubicació exacta i és important per a saber el tipus de cablejat i caixes a col·locar.

Un altre element a tenir en compte és l’execució del que anomenem “boques de llop” o “boques de gos” per als trams del mur, perquè com hem dit que el mur serà vist, hauria de dissimular-se la unió fent coincidir la línia vertical amb la forma aproximada del tauló.

Evitar les humitats en el soterrani de Begur

D’altra banda, una part d’aquests murs per al soterrani de la casa de Begur quedaran enterrats amb el que caldria evitar que els propietaris tinguin problemes d’humitats o filtracions d’aigua, amb el que és vital impermeabilitzar molt bé la zona de mur enterrada amb una tela asfàltica just al costat del mur protegint-la amb una làmina de drenatge perquè l’aigua que arribi fins aquí, s’escorri fins a aquest tub encarregat de drenar-la en el fons de l’excavació realitzada en el soterrani. Per a maximitzar les precaucions, també s’emboliquen els tubs de drenatge amb un geotèxtil just abans d’omplir-lo amb graves.

Tot el muntatge impermeabilizant es remata per la part superior perquè no es deixin anar i que no hi hagi possibilitat que generin algun problema en el futur.