Per a qui no ho sàpiga, els encofrats són uns elements que s’usen en la construcció de manera auxiliar i que serveixen per a aguantar el formigó fresc fins que acabi d’endurir-se. Ara que ja saps en què consisteix, t’explicarem quins materials se solen usar en les obres de Palafrugell.

Encofrats de formigó a Palafrugell

El formigó s’usa moltíssim en el món de la construcció i està format bàsicament per ciment, sorra, aigua i algun additiu que fa que sigui un material resistent, que s’adapti molt bé i relativament barat.

Quan s’usa conjuntament amb barres de ferro o armadures d’acer, ho transformem en formigó armat perquè multiplica la seva duresa i és ideal per a fonamentacions, pilars i murs.

A l’hora de barrejar-ho, ho trobem en estat líquid en major o menor grau segons l’aigua que s’hagi emprat i els compostos sòlids com la sorra. Per a suportar el pes i la forma desitjada mentre s’està assecant o forjant, s’usen els materials auxiliars que comentàvem, els encofrats. No deixen de ser motlles temporals que contenen tota la mescla mentre es posa dura per a després desmuntar-los i poder reutilitzar-los en altres fonamentacions. També existeixen uns tipus d’encofrats que acaben sent absorbits per la mescla.

Els materials per a encofrar a Palafrugell

Els típics solen ser de metall o de fusta, tot i que les de metall es munten molt més fàcil a Palafrugell i duren molt més. Per contra, s’adapten difícilment a les formes irregulars i, quan les uneixes entre si, acaben deixant marques en els murs o pilars quan s’endureixen.

En paral·lel, s’usen els taulers de fusta que són molt més lleugers i s’adapten a les formes irregulars del formigó. El principal inconvenient és que duren menys perquè es desgasten més fàcilment i el manteniment i muntatges són una mica més complicats a Palafrugell.

Quan la idea és elevar pilars, s’usen uns tubs de cartró per a encofrar amb diferents mesures, formes i acabats, segons les necessitats de cada moment. Són d’un sol ús i es posen i es treuen fàcilment.

Característiques dels materials per a encofrar

  • Rigidesa: Necessària per a aguantar el pes del formigó amb la forma necessària.
  • Estanquitat: Totes les juntes han de ser completament estanques per a evitar pèrdues de formigó.
  • Resistent: Ha d’aguantar els additius i l’acció de l’aigua.
  • Adherència: Com s’ha de retirar una vegada forjat el formigó a Palafrugell, no ha d’adherir-se.

Els puntals, l’imprescindible a Palafrugell

Són uns altres dels elements auxiliars que complementen i són imprescindibles en les tasques d’encofrat. Són uns ferros que actuen de suport de l’estructura d’encofrats fins que el formigó ha forjat per complet i es pot sostenir per si mateix.

Estem a la teva disposició per a qualsevol mena d’informació o pressupost relacionat amb treballs d’encofrat o construcció, entre altres dels diversos serveis que oferim a Palafrugell i voltants.